Απαλλαγή προσαυξήσεων λόγω τραπεζικής αργίας

Σας ενημερώνουμε ότι κατόπιν της τραπεζικής αργίας που κηρύχθηκε σύμφωνα με την αρ. 65/28-6-2015 πράξη νομοθετικού περιεχομένου δεν θα εισπράττονται προσαυξήσεις κατά την πληρωμή των ληξιπρόθεσμων οφειλών και αυτό θα ισχύσει μέχρι 31/7/2015.

Η Αντιδήμαρχος
Δημοτικών Πόρων
ΑΘΑΝΑΣΙΑ ΠΑΠΑΣΠΥΡΟΥ

Skysa App Bar