ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΩΝ 9 ΜΗΝΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Σημαντική προτεραιότητα του Δήμου αποτελεί η Κοινωνική Πολιτική και ιδιαίτερα η μέριμνα για τις ευπαθείς ομάδες.
Σε εξέλιξη βρίσκεται το Πρόγραμμα «ΣΤΕΓΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗ» (ΕΣΠΑ) μέσω του οποίου πρόκειται να επωφεληθούν 12 οικογένειες, για διάστημα ενός έτους (Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2015). Σκοπός του Προγράμματος είναι να προσφέρει στις ωφελούμενες οικογένειες στέγαση, να καλύψει είδη πρώτης ανάγκης και να παρέχει ψυχοκοινωνική υποστήριξη, εργασιακή και νομική συμβουλευτική, καθώς και συμβουλές χρηματοοικονομικής διαχείρισης. Με την έγκριση 103.440,00€ τον Φεβρουάριο 2015, πραγματοποιήθηκε η επιλογή των ωφελούμενων οικογενειών. Στην παρούσα φάση, αναμένουμε την καταβολή της 1ης δόσης χρηματοδότησης ύψους 30% του συνολικού ποσού.
Το πρώτο εξάμηνο της νέας Διοίκησης υπεγράφη Προγραμματική Σύμβαση μεταξύ της Εθνικής Επιτροπής της UNICEF και του Δήμου Κηφισιάς, όπου μεταξύ άλλων προβλέπεται παιδικός εμβολιασμός και λειτουργία Σταθμού προστασίας Μάνας, Παιδιού και Εφήβου, ως Μονάδας Προληπτικής Ιατρικής.
Επίσης, αυξήθηκε ο αριθμός των χορηγιών προς τα συσσίτια, το Κοινωνικό Παντοπωλείο και το Φαρμακείο. Ενδεικτικά, με την ευγενική προσφορά του Φιλανθρωπικού Σωματείου «ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΗΣ ΓΗΣ», προσφέρεται σίτιση-δεκατιανό σε 80 μαθητές του Δήμου μας.
Με συντονισμένες προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής διατηρήθηκαν τα Ιατρεία του ΠΕΔΥ (πρώην ΙΚΑ) στη Ν.Ερυθραία. Διαμορφώθηκε ειδικός χώρος που παραχωρήθηκε από τον Δήμο, στο Δρυμπέτειο.
Υπεγράφη σύμβασης συνεργασίας με την ΜΚΟ «ΕΔΡΑ», για την λειτουργία τμημάτων για ΑμεΑ και μαθησιακές δυσκολίες στο «ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ» (Ίδρυμα Γ.Λεβέντη). Στον χώρο αυτό πραγματοποιούνται εργασίες για τη διαμερισματοποίησή του και την τοποθέτηση ράμπας. Επίσης, κατόπιν ακροάσεως και με τη συμμετοχή του Ν.Π. στην Επιτροπή Αξιολόγησης, η ΜΚΟ «ΕΔΡΑ» φροντίζει για την πρόσληψη ειδικευμένου προσωπικού.
Με στόχο την παροχή βοήθειας σε πολίτες που το έχουν ανάγκη, το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» χορήγησε το επίδομα του Πάσχα, αλλά και τρόφιμα, σε απόρους. Προς αυτήν την κατεύθυνση, και στις τρεις Δημοτικές Ενότητες έχουν προβλεφθεί απαλλαγές τελών και ελαφρύνσεις προς τις ευπαθείς ομάδες
(ΑμεΑ και πολίτες που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα). Ειδικότερα, προβλέπονται κοινωνικά κριτήρια στις χρεώσεις ύδρευσης στη Δημοτική Εταιρεία Ύδρευσης Ν.Ερυθραίας.
Επιπλέον, προσφέρονται δωρεάν υπηρεσίες σε απόρους δημότες, οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Κοινωνικό Παντοπωλείο και αδυνατούν να συμπληρώσουν τη φορολογική τους δήλωση, από έμπειρους φοροτεχνικούς που συνεργάζονται εθελοντικά με τον Δήμο.
Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» συνεργάζεται με την Ψυχογηριατρική Εταιρεία «ΝΕΣΤΩΡ» για τον έλεγχο ατόμων με τη Νόσο Alzheimer.
Για πρώτη φορά, η λειτουργία των ΚΑΠΗ αλλά και των προγραμμάτων τους, είναι ενιαία με αποτέλεσμα, όλα τα μέλη να μπορούν να απολαμβάνουν τις ίδιες παροχές. Διαμορφώθηκαν πρωτοποριακά προγράμματα δημιουργικής απασχόλησης, ενίσχυσης μνήμης, εκμάθησης ηλεκτρονικών υπολογιστών και Αγγλικών, ενώ δημιουργήθηκε και δίκτυο εθελοντών. Επίσης, καθιερώθηκε ο θεσμός της ψηφοφορίας για προγραμματισμένες εκδηλώσεις (εκδρομές, θέατρα κλπ). Ακόμη, πραγματοποιήθηκε η πρώτη Ενιαία Γιορτή σε όλα τα ΚΑΠΗ με παράλληλες δράσεις.
Παράλληλα, συνεχίζεται στο Δήμο μας εθελοντική αιμοδοσία, η οποία πραγματοποιείται από το Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ».
Για την εύρυθμη λειτουργία Δημοτικών χώρων στους οποίους προσφέρεται κοινωνικό έργο, όπως είναι η Κοινωνική Μέριμνα, το Δρυμπέτειο και το Πολυϊατρείο Κηφισιάς, πραγματοποιήθηκαν για πρώτη φορά εργασίες συντήρησης του υπάρχοντος εξοπλισμού (βλ. service και αποκατάσταση ζημιών στα κτίρια που προαναφέρθηκαν). Ο Δήμος συνεργάζεται με Φιλανθρωπικά Σωματεία, στηρίζοντας και προβάλλοντας τη δράση τους. Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι το Γραφείο Επιχειρηματικότητας του Δήμου, σε συνεργασία με τον Εμπορικό Σύλλογο, προέβαλαν και ενίσχυσαν υλικά το έργο των Φιλανθρωπικών Σωματείων «ΜΕΡΙΜΝΑ», «ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ», «ΧΑΤΖΗΠΑΤΕΡΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ» και «ΤΟ ΠΕΤΑΓΜΑ».

Skysa App Bar