Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για θέματα Παιδείας

Ο τομέας της Παιδείας αποτελεί έναν από τους κύριους άξονες πολιτικής στον Δήμο Κηφισιάς. Η Δημοτική Αρχή προσπαθεί να αναβαθμίσει την εκπαίδευση με τη διαρκή φροντίδα των σχολικών υποδομών αλλά παράλληλα ανοίγει και τον διάλογο με όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς όπως εμπράκτως αποδεικνύεται με τη σύγκλιση της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για την Παιδεία (25-2-2015).

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης ακούστηκαν όλες οι προτάσεις των παραβρισκομένων φορέων και σε συνεργασία με την Ένωση Γονέων και βάσει της εισήγησης που κατατέθηκε, ψηφίστηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο η παρακάτω απόφαση:
Το Δ.Σ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Εγκρίνει και θέτει την υπεράσπιση του Δημόσιου Σχολείου και των δικαιωμάτων των παιδιών βασική προτεραιότητα του Δήμου Κηφισιάς. Σε αυτή την κατεύθυνση δεσμεύεται να αναπτύσσει δράσεις και παρεμβάσεις σε τρεις κατευθύνσεις :
1) Οργανωτικές αλλαγές με σκοπό τη διαχείριση των υφιστάμενων πόρων προς όφελος της παιδείας
2) Αλλαγές που αυξάνουν τους πόρους του Δήμου που διατίθενται στην Παιδεία
3) Διεκδικήσεις από την κεντρική διοίκηση με σκοπό την αύξηση των δαπανών για την παιδεία, την αντίσταση στην καταπάτηση των δικαιωμάτων των παιδιών στη μόρφωση, την υγεία, τον πολιτισμό.
Οι τομείς παρέμβασης είναι:
· Αύξηση και βελτίωση των σχολικών υποδομών
· Κάλυψη των σχολείων με επαρκές βοηθητικό προσωπικό
· Μέριμνα για να σταματήσει κάθε οικονομική επιβάρυνση των γονέων για τη λειτουργία των σχολείων
· Προώθηση δωρεάν δραστηριοτήτων άθλησης και πολιτισμού
· Μέτρα κοινωνικής πολιτικής για την αντιμετώπιση του υποσιτισμού και την κάλυψη ανασφάλιστων παιδιών
· Σύστημα άμεσης αντιμετώπισης ιατρικών συμβάντων στα σχολεία
· Σύστημα διαρκούς παρακολούθησης προβλημάτων των σχολείων από τη ΔΕΠ
Σε αυτή την κατεύθυνση άμεσες προτεραιότητες της δημοτικής αρχής μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς 2015 -2016 είναι :
1) Η άρση των επικίνδυνων καταστάσεων σε όλα τα σχολεία στη βάση αντικειμενικής εκτίμησης που θα γίνει από τεχνικό ασφαλείας, ο οποίος θα προσληφθεί ειδικά για αυτό τον σκοπό.
2) Η εξασφάλιση σε όλα τα σχολεία συνθηκών υγιεινής και καθαριότητας.
3) Ετήσια αύξηση κονδυλίων από τον προϋπολογισμό του Δήμου με ελάχιστη υποχρεωτική προέλευση εκ του ποσού που εισπράττεται από χρήση τραπεζοκαθισμάτων.
4) Έρευνα- Μελέτη για ανάγκη δημιουργίας νέων σχολικών κτιρίων ανά δημοτική ενότητα.
5) Δημιουργία θέσης υπεύθυνου τεχνικού ασφαλείας και υγιεινής.
6) Κεντρικός έλεγχος και προμήθεια υλικών απαραίτητων για τη λειτουργία των σχολείων.
7) Καθιέρωση Ετήσιας Ημερίδας Παιδείας.
Επίσης θα καταβληθεί προσπάθεια για:
· Τουλάχιστον 1 καθαρίστρια με 8ωρο σε κάθε σχολείο και ενίσχυση με επιπλέον προσωπικό για τα σχολεία με πάνω από 250 παιδιά.
· Εξασφάλιση της μη οικονομικής επιβάρυνσης των γονέων για υλικά που απαιτούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα σε νηπιαγωγεία και δημοτικά καθώς για την αγορά των ξενόγλωσσων βιβλίων στα λύκεια και των βιβλίων της 2ης γλώσσας στα δημοτικά. Είναι αυτονόητο ότι ή εξασφάλιση των εν λόγω κονδυλίων δεν θα γίνει εις βάρος των ήδη περιορισμένων πόρων των Σχολικών Επιτροπών από τους ΚΑΠ.
· Πρόγραμμα δωρεάν απασχόλησης των παιδιών για τους καλοκαιρινούς μήνες.
· Δρομολόγηση όλων των τεχνικών μελετών και προϋποθέσεων για τη δημοπράτηση έργων επέκτασης των σχολικών υποδομών και κατασκευής νέων.

Skysa App Bar