Δίκτυο Υπηρεσιών Πληροφόρησης Εργαζομένων- Ανέργων- Συνταξιούχων

Ο Δήμος Κηφισιάς σε συνεργασία με το ΙΝΕ- ΓΣΕΕ στα πλαίσια του επιχειρησιακού προγράμματος με τίτλο «Δίκτυο Πληροφόρησης και Συμβουλευτικής», παρέχει δωρεάν υπηρεσίες πληροφόρησης και συμβουλευτικής σε ανέργους, εργαζόμενους στον ιδιωτικό τομέα και συνταξιούχους .

Οι υπηρεσίες παρέχονται:
- δια ζώσης: στο κτίριο της Δημοτικής Ενότητας Εκάλης (Πλατεία Κένεντυ – Εκάλη)
- τηλεφωνικά: 2132140210
- ηλεκτρονικά: epistiolis@kifissia.gr
Τα ερωτήματα καταγράφονται σε συγκεκριμένες φόρμες (διαφορετικές για ασφαλιστικά, εργασιακά, απασχόληση), όπου συμπληρώνονται στοιχεία τα οποία είναι απαραίτητα για την κατανόηση του αιτήματος. Στη συνέχεια εξετάζονται από την ομάδα νομικών του ΙΝΕ ΓΣΕΕ, η οποία αναλαμβάνει να απαντήσει στα αιτήματα.