Συνοικιακη συνελευση στις Αδάμες Κηφισιάς

Συνοικιακή Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 27 Ιουλίου και ώρα 19.00 στις Αδάμες Κηφισιάς, στο 3ο Λύκειο Κηφισιάς (Πελοποννήσου 3).

Skysa App Bar