Ο Κοινωνικός Μη Κερδοσκοπικός Φορέας « ΕΔΡΑ» , σε συνεργασία με την «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΜΕΡΙΜΝΑ» Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΚΗΦΙΣΙΑΣ, πρόκειται να λειτουργήσει στο Δήμο Κηφισιάς, Ψυχοπαιδαγωγικό Κέντρο Παιδιού και Εφήβου με την επωνυμία «ΠΝΟΗ».
Για το σκοπό αυτό η Μ.Κ.Ο. « ΕΔΡΑ» , θα προσλάβει εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό : Παιδοψυχολόγους, Εργοθεραπευτές, Λογοθεραπευτές και Ειδικούς Παιδαγωγούς.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν βιογραφικό σημείωμα στο παρακάτω ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: pronia@kifissia.gr

Skysa App Bar