Αυλήτης Ευάγγελος (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Αντιδήμαρχος Επιχειρηματικότητας - Αγοράς Εργασίας, Πολιτικής Προστασίας και Φροντίδας Ηλικιωμένων Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς.   Απόφοιτος Λυκείου Αναβρύτων και «UNIVERSITY of LA VERNE». Υπεύθυνος του λογιστικού γραφείου «Ε. Αυλήτης και Συνεργάτες». Διετέλεσε Γενικός Γραμματέας, Πρόεδρος της Τ.Ο. ΝΔ Κηφισιάς, Πρόεδρος Β4 Νομαρχιακής ΟΝΝΕΔ. Δημοτικός Σύμβουλος από το 2010. Μέλος του εκκλησιαστικού συμβουλίου του Ι. Ν. Αγίου Γεωργίου Κηφισιάς, της Ένωσης Πολυτέκνων Ελλάδος, των Παλαιών Κηφισιωτών, κ.α.