Κουτσοχιώνη Ευφροσύνη (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Ανώτερο Διοικητικό Στέλεχος με εκτενείς χρηματοοικονομικές και τραπεζοασφαλιστικές γνώσεις και ειδίκευση στο Στήσιμο νέων Διευθύνσεων, Οργάνωση Εξυπηρέτησης Πελατών, Ανάπτυξη Δικτύου Λιανικής κ.α.  Πολυετής επαγγελματική δραστηριότητα στον τραπεζικό κλάδο με σημαντικές διακρίσεις. Σπουδές Δημοσίων Σχέσεων και Επικοινωνίας στο Λονδίνο. 

Δύναμη Ελπίδας Κηφισιάς

Τηλ: 213 2007250-4

Κιν: 6932 535060

Email: gthomk@yahoo.gr