ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (Δεύτερο μέρος)

Κέντρο Πολιτισμού
Μεγάλα Αντιπλημμυρικά
Νέα Σχολεία
Ψηφιακό Μετασχηματισμό