ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ ΜΕ ΟΡΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΗΜΟ ΜΑΣ (Πρώτο μέρος)

Δημόσιες επενδύσεις στις συγκοινωνιακές υποδομές
Τολμηρές κυκλοφοριακές παρεμβάσεις