ΣΥΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

Με μια μακρόχρονη επαγγελματική εμπειρία σε πολυεθνικές εταιρείες  αρχικά ως μηχανικός Η/Υ και στην συνέχεια στο χώρο των
πωλήσεων συμμετέχοντας σε μεγάλα έργα Δημόσιου και Ιδιωτικού τομέα Πανελλαδικά σε
συνδυασμό με την κοινωνική μου δραστηριότητα θεωρώ ότι μπορώ να διακρίνω
ιεραρχήσω – κατηγοριοποιήσω και υποστηρίξω έργα άμεσης προτεραιότητας που
χρειάζεται ο Δήμος μας για τη βελτίωση της καθημερινότητας μας.
2014-2019 Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς
2014-2019 Μέλος και  Αντ/δρος Κοιν. Μεριμνας Δήμου Κηφισιάς
2004–2012 Πρόεδρος γονέων και Κηδεμόνων της Βαρβάκειου Σχολής
2004–2012 Πρόεδρος και μέλος της Ένωσης Γονέων Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού
2008-2012 Μέλος ΔΣ Βαρβακείου Ιδρύματος
2010 - Αντιπρόεδρος σωματείου Ορθόδοξος Χριστιανική Γωνιά
2007-2013 Έφορος της ομάδας Ξιφασκίας του Παναθηναϊκού