Μάντας Χρήστος (Δ.Ε. Εκάλης)

Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Εκάλης. Αντιπρόεδρος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής Παιδείας.  Μέλος των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων της Εκάλης. Κάτοχος 4 πτυχίων (PhD στις κοινωνικές επιστήμες),με συμμετοχή σε πρόγραμμα για την τοπική αυτοδιοίκηση του Ινστιτούτου Πολιτικής Ηγεσίας  του Friedrich Naumann Foundation (FNF) στην Γερμανία. Επιστημονικός συνεργάτης του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών Μ. Δραγούμης.