Μάστρακας Μάρκος (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Υποναύαρχος ΠΝ(εα). Δημότης Κηφισιάς από το 1969. Διετέλεσε ως Κυβερνήτης Πλοίων, Επιτελής, Εθνικός Αντιπρόσωπος NATO σε διάφορες Επιτροπές  και συμμετείχε σε Διακρατικές Συμφωνίες. Έγγαμος. Πτυχιούχος Η/Υ. Ειδικός σε Αυτόματα Τακτικά και Στρατηγικά Συστήματα Διοικήσεως & Ελέγχου. Συγγραφέας Ελληνικών & Αγγλικών βιβλίων. Αντιπρόεδρος «Τροβαδούρων Κηφισιάς», Συντονιστής των  «Φίλων Κέντρου Πολιτισμού Κηφισιάς» και Πρόεδρος του Άστεως Αιγυπτιωτών Κηφισιάς.