Παπαδημητρίου Βασιλική Αμαλία (Λίλα) (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Κατοικεί στην Κηφισιά από το 1974. Μητέρα δυο παιδιών.
Απόφοιτος Γαλλικής Φιλολογίας και Ιστορικού Αρχαιολογικού Τμήματος του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Μεταπτυχιακές σπουδές Παιδαγωγικής Ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Δημοτική Σύμβουλος Δήμου Κηφισιάς (2010-2014). Αντιπρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Πολιτισμού και Αθλητισμού «Δημήτριος Βικέλας» (2008-2014). Μέλος του Ελληνικού Ιδρύματος Πολιτισμού (2014-2016).