Παπαϊωάννου Ιωάννης (Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας)

Κατοικεί στη Νέα Ερυθραία. Απόφοιτος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών με μεταπτυχιακές σπουδές στο Πανεπιστήμιο της Στοκχόλμης. Για περισσότερα από 20 έτη εργάζεται ως εκπαιδευτής ενηλίκων σε προγράμματα αλλά και ειδικός συνεργάτης σε προγράμματα Εκπαίδευσης Εκπαιδευτών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου. Μέλος Εθελοντικών Ομάδων.