Σύριος Δημήτρης (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Σύμβουλος Δημοτικής Ενότητας Κηφισιάς και Αντιπρόεδρος της Κοινωνικής Μέριμνας. 
Απόφοιτος 10ου Λυκείου Αθηνών.  Απόφοιτος Ναυτικής Ακαδημίας. Σπούδασε ηλεκτρονικά και πληροφορική και εργάστηκε  από το 1987 σε πολυεθνική εταιρεία ως μηχανικός Η/Υ. Το  2001 έλαβε ΜΒΑ. Στέλεχος πωλήσεων σε εταιρείες  τεχνολογίας. Έφορος της ομάδας ξιφασκίας του Παναθηναϊκού (2007-2014). Μέλος ΔΣ του Βαρβακείου Ιδρύματος.