Χρυσόγελος Αριστείδης (Άρης) (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Κατάγομαι από παλαιά οικογένεια της Κηφισιάς και κατοικώ στην περιοχή των Αλωνίων. Πτυχιούχος Μηχανικός Η/Υ του τμήματος Ηλεκτρονικών Υπολογιστικών Συστημάτων, Τ.Ε.Ι. Πειραιά. Μεταπτυχιακό στη Διαχείριση και Τεχνολογία Ποιότητας του Ε.Α.Π. Εργάζομαι σε εταιρεία του ομίλου OTE, ως μηχανικός τηλεπικοινωνιών και δικτύων. Μέλος των επιτροπών Πολεοδομικών Θεμάτων και Επιχειρηματικότητας και αν. μέλος της Πρωτοβάθμιας Σχολικής Επιτροπής .