ΚΑΣΣΙΜΑΤΗ ΓΕΩΡΓΙΑ (ΖΕΤΗ)

Εντεταλμένη  Δημοτική Σύμβουλος Δημοσίων Σχέσεων ,Αντιδήμαρχος Καθαριότητας και Πολιτικής Προστασίας ,  Αντιδήμαρχος Δημοσίων & Διεθνών  Σχέσεων, Εθελοντισμού, Τουρισμού & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Κατοικώ στην Κηφισιά από το 1977. Απόφοιτος του Αρσακείου Ψυχικού και του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Στέλεχος Δημοσίων Σχέσεων σε  μεγάλες πολυεθνικές επί σειρά ετών. Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής και της Επιτροπής Ισότητας του Δήμου Κηφισιάς.