ΛΕΓΑΝΤΗ ΜΑΡΙΑ

Απόφοιτος της  Γαλλικής Ακαδημίας Αθηνών και Στέλεχος του ευρύτερου  Δημόσιου Τομέα  (Υπ. Εσωτερικών,  Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Ψυχικής Υγείας, ΟΚΑΝΑ, Υπ. Υγείας). Ενεργό μέλος και Σύμβουλος πολλών Σωματείων του Δήμου μας κι εκλεγμένη Συνοικιακή  Σύμβουλος της  Κάτω  Κηφισιάς.