ΚΟΛΟΒΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

Γεννήθηκε στην Κέρκυρα το 1953. Κατοικεί από το 1973 στην Κηφισιά. Εργάστηκε στο Μετοχικό Ταμείο Στρατού.  Πλούσια εθελοντική δράση. Από το 2015 είναι Αντιπρόεδρος του Εξωραϊστικού Συλλόγου Εργατικών Κατοικιών, ενώ από υπήρξε και  Αντιπρόεδρος του συνοικιακού συμβουλίου Εργατικών Κατοικιών.