Αλιπράντη Λάουρα-Μαρία (Δ.Ε. Κηφισιάς)

Δρ.  Κοινωνιολογίας (10ο  Πανεπιστήμιο των Παρισίων),  ομ.   Διευθύντρια  Ερευνών στο Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών. Επισκέπτρια Καθηγήτρια Κοινωνιολογίας στο Τμήμα Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.  Συγγραφέας βιβλίων  κι  επιστημονικών άρθρων. Συμμετοχή σε Δ. Σ. Οργανισμών (ΙΚΑ, Νομικά πρόσωπα και Επιτροπές του Δήμου-Κοινωνική Μέριμνα, ΚΑΠΗ Αλωνίων, ΔΕΠΙΣ κ.α.). Γραμματέας στο Δ.Σ.  του «Φιλοπρόοδου Συλλόγου Πολιτείας».