Καραλή Αικατερίνη (Δ.Ε. Νέας Ερυθραίας)

Υποδιευθύντρια στο 1ο Δημοτικό Νέας Ερυθραίας, Θεολόγος-κατηχήτρια στην Αγία Μαύρα. Πλούσια εθελοντική και φιλανθρωπική δραστηριότητα. Από το 2014 Δημοτική Σύμβουλος με το συνδυασμό “Δύναμη Ελπίδας” με θέσεις ευθύνης όπως Πρόεδρος της Δημοτικής Επιτροπής Παιδείας, Εντεταλμένη Σύμβουλος στο ΚΑΠΗ Νέας Ερυθραίας και Πρόεδρος Κοινωνικής Μέριμνας.