1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ

1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΕΡΥΘΡΑΙΑΣ: ΚΟΝΤΑ ΣΤΟ ΟΡΑΜΑ

Έπιασαν δουλειά πριν έναν μήνα, τα τεχνικά συνεργεία στο ιστορικό σχολείο τριών γενεών Ερυθραιωτών, το 1ο Δημοτικό Σχολείο Νέας Ερυθραίας για το έργο της «στερέωσης και αποκατάστασης του διατηρητέου κτιρίου και προσθήκης στατικώς ανεξάρτητου κτιρίου» με συνολική δαπάνη προϋπολογισμού 3.900.000 ευρώ.
Ήδη κατά την πρώτη φάση εργασιών που αφορούν στο υφιστάμενο κτίριο, έχουν αποξηλωθεί τα επιχρίσματα και οι τοιχοποιίες του δευτέρου ορόφου. Εντύπωση προκαλεί, η αποκάλυψη της «πέτρας», που χτίστηκε το Σχολείο το 1930. Θα ακολουθήσουν αποξηλώσεις κουφωμάτων και λαμαρίνων της σκεπής, ώστε να γίνει εξ αρχής μόνωση. Στη συνέχεια:
• Αποκατάσταση και στερέωση οροφής του 1ου ορόφου υφισταμένου κτιρίου - κτιρίου Ι (1930).
• Αποκατάσταση και ενίσχυση της πέτρας στο κτίριο Ι.
• Καθαίρεση της τοιχοποιίας ώστε να αποκαλυφθούν οι κολόνες του ισογείου στο κτίριο ΙΙ (1970).
• Ενίσχυση των υφισταμένων κολόνων κτιρίου ΙΙ.
• Εκσκαφή περιμετρικά του υφισταμένου κτιρίου Ι, ΙΙ, για κατασκευή και ενίσχυση των συνδετήριων δοκαριών.
• Εκσκαφή για τη θεμελίωση του στατικώς ανεξαρτήτου νέου κτιρίου.
Το έργο του Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) κατά το ποσό 2.477.338,22 ευρώ και για το τμήμα του έργου «Στερέωση και αποκατάσταση διατηρητέων κτιρίων στο 1ο Δ.Σ. της Δ. Ε. Νέας Ερυθραίας» υπάρχει εγκεκριμένη χρηματοδότηση από πόρους του Δήμου, με σχετική απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Κηφισιάς, ύψους 1.422.661,78 ευρώ.
Πρόκειται για το πιο σημαντικό έργο για τη Δημοτική Ενότητα Νέας Ερυθραίας, που θα λύσει οριστικά το πρόβλημα της ασφάλειας – στατικότητας του κτιρίου, αλλά και των αναγκαίων χώρων για το σύγχρονο μαθητικό πληθυσμό.
Ο Δήμος Κηφισιάς με συντονισμένες ενέργειες τόσο του Δημάρχου Γιώργου Θωμάκου όσο και του αρμόδιου Αντιδημάρχου Μιχάλη Καυγαλάκη, του επιβλέποντα μηχανικού της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύση Μεταξά, αλλά και των «Κτιριακών Υποδομών ΑΕ.» κατάφερε να δρομολογήσει το μεγάλο αυτό έργο για την Νέα Ερυθραία.
Η οικοδομική άδεια εκδόθηκε στις 23-7-2018, με μελέτες και τεύχη δημοπράτησης αποκλειστικά του Δήμου. Έκτοτε ακολούθησαν, γραφειοκρατικές διαδικασίες για την εξασφάλιση της χρηματοδότησης, την προγραμματική σύμβαση με Περιφέρεια Αττικής, Υπουργείο Πολιτισμού και ΚΤΥΠ Α.Ε. και τελικώς τη δημοπράτηση του έργου από την τελευταία.
Στο μεταξύ εξασφαλίστηκε ασφαλώς, η ακεραιότητα των μαθητών. Ο Δήμος επένδυσε σε στέρεο, μελλοντικό σχολείο. Να γεφυρώνει την ιστορία της Νέας Ερυθραίας, με τις επόμενες γενιές.
Τις εργασίες επιθεώρησαν ο Δήμαρχος Κηφισιάς, Γιώργος Θωμάκος, με τον Αντιδήμαρχο Ύδρευσης του Δήμου και εποπτείας ανέγερσης επισκευών του 1ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Ερυθραίας, Μιχάλη Καυγαλάκη.